Bomen

De Oosthoek Groep is gespecialiseerd in het kappen, snoeien en verzorgen van bomen.
Onderhoud aan beplantingen is een specialisme. Om die reden hebben wij ETW gediplomeerde zagers in dienst, welke tevens VTA controles kunnen uitvoeren.

Gediplomeerde ervaren klimmers dragen zorg voor veilig en gecontroleerd werken waarin rekening wordt gehouden met Flora & Fauna en waar de wens van de opdrachtgever centraal staat.

De vrijgekomen materialen worden door ons gebruikt voor het opwekken van duurzame energie.