Bouwrijp

Het bewerken van een stuk grond voorafgaande aan de bouw. 


Wij kunnen voor u verzorgen;

  • het ophogen of verbeteren van de grond
  • verwijderen van begroeiing
  • aanbrengen van een voorbelasting
  • aanleggen van bouwwegen en watergangen
  • aanleggen van rioleringssystemen
  • graven en aanvullen van cunetten
  • aanbrengen kabel en leidingstroken
  • graven van waterpartijen

en alle bijkomende grondwerkzaamheden.