Grondwerk

De Oosthoek groep verzorgd allerlei grondwerkzaamheden, graven van waterpartijen, natuurvriendelijke oevers, grondverzet, grondwerkzaamheden ten behoeve van openbaar en recreatief groen.