Oevers

Natuurvriendelijke oevers kunnen bijdragen om meer water op te vangen in de sloten. De kades worden minder steil gemaakt, zodat een gelijkmatigere overgang tussen water en land ontstaat. Daardoor worden de oevers mooier en er leven meer verschillende planten en dieren. Langs natuurvriendelijke oevers groeien planten als de gele lis en de pinksterbloem. Natuurvriendelijke oevers dragen bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.