Recognized Service Provider Label voor de Oosthoek Groep BV

Oosthoek Groep BV te Schipluiden ontving dinsdag 27 november 2018, het Recognized Service Provider label 2019.
Als bedrijf wat onder andere golfbanen aanlegt en onderhoud, spelen zij een belangrijke rol in het uitvoeren van duurzaam onderhoud van een aantal golfbanen, op een actieve en transparante manier 
Zij hebben onlangs van de NGF en van GEO een uitnodiging gekregen om voor het nieuwe Recognized Supplier Label in aanmerking te gaan komen, waarvoor zij aan een aantal criteria moesten voldoen;
1. De golfbaanaannemer zorgt ervoor dat de golfbanen in (volledig) onderhoud uiterlijk binnen één jaar na ondertekening van het onderhoudscontract GEO-gecertificeerd zijn.
2. De aannemer onderschrijft de Green Deal Sportvelden, gericht op het uitfaseren van pesticiden in golfbaanbeheer, voor zover technisch mogelijk, en zet zich naar vermogen in voor deze missie.
3. In samenwerking met de beheerder van de betreffende golfbaan neemt de aannemer deel aan de jaarlijkse registratie van het gebruik van pesticiden op basis van de officiële Green Deal monitoring.