Baggeren en plaggen rietvegetaties Golfclub Broekpolder

Voor de golfclub Broekpolder te Vlaardingen voeren wij momenteel baggerwerkzaamheden uit.


Alle sloten  en vijverpartijen worden door ons ontdaan van de aanwezige bagger en getransporteerd naar diverse depots. Tevens plaggen wij de aanwezige rietvegetatie's om zodoende verlanding tegen te gaan en hiermee een controleerbaar rietbestand te genereren. Op bepaalde oevers door de baan heen maken wij ijsvogelwanden.  De ijsvogel is een veelvuldig gezien exemplaar op deze polderbaan en de club wil vanuit de flora en fauna  gedachte graag deze welkome gast een mooie nestelplaats bieden.