Bouwrijp maken aan de Molenslag te Monster

Aan de  Molenslag op de hoek van de Rijnweg is het terrein bouwrijp gemaakt. Hier  zijn twee rioleringssystemen aangelegd. Ook hebben wij  het straatwerk hier  verzorgd. Er is een bouweg aangelegd voor het bouwverkeer.