Kappen bomen middenberm A29 Numansdorp

In onderaanneming voor Gebr. Van Kessel, hebben wij in de middenberm van de A29 ten hoogte van Numansdorp ruim 120 Populieren en ruim 1ha onderbeplanting verwijderd.  

De opdrachtgever voor dit project was Rijkswaterstaat. Deze bomen moesten verwijderd worden, omdat deze kenmerken van stamrot hadden. Om omwaaien bij harde wind te voorkomen heeft Rijkswaterstaat deze bomen preventief laten verwijderen.

De moeilijkheidsgraad bij dit project was het werken in een kort tijdsbestek en met links en rechts voorbij razende auto’s. Bij de start van de werkzaamheden was er een afzetting van de linkerbaan, zodat machines en materiaal kon worden aangevoerd. Aan het eind van het werk, een kleine twee weken later, was er  een afzetting van twee dagen waarin al het materieel en het vrijgekomen materiaal kon worden afgevoerd. In totaal hebben wij  1200m3 snippers en  250 ton stammenhout afgevoerd. Een spannende klus welke naar volle tevredenheid van onze opdrachtgevers is uitgevoerd.