Onderhoud grasvegetaties en watergangen gemeente Midden Delfland

Voor de gemeente Midden Delfland onderhouden wij in een onderhoudsbestek de langgrasvegetaties en watergangen binnen de gemeente grenzen , wij voeren alle werkzaamheden uit met betrekking tot het maaien en afvoeren van het maaisel uit wegbermen en het schoonhouden van watergangen.